தாய்மையின் அனுபவத்தை கொண்டாடுங்கள் 10% தள்ளுபடியில்!!

குழந்தைகளின் அறிவு வளர்ச்சிக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் அடிப்படையாய் அமைவது தாய்ப்பால் மற்றும் நாம் அளிக்கும் திட உணவு!

தாய்ப்பாலை அதிகரிக்க செய்யும் மூல பொருட்கள் அடங்கிய மை லிட்டில் மொப்பெட் புட்ஸின் லாக்டோ  பூஸ்டர் மற்றும் பேபி வெயிட் கெய்னிங் புட்ஸையும்  10 % தள்ளுபடியில் பெற்றிடுங்கள்!

கூப்பனை பெறுவதற்கு உங்கள் பெயர் மற்றும் மின்னஞ்சலை இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்!